Anne Wille

Fagområder

Vi oversætter alle typer tekster - ingen opgave er for lille eller for stor. Vores erfaring dækker især følgende områder:

Jura

 • attester, testamenter, ægtepagter, separations- og skilsmissedokumenter,   eksamensbeviser
 • domme, stævninger, anklageskrifter, love, forordninger og bestemmelser, selskabsdokumenter, kontrakter, fuldmagter, tinglysningsdokumenter, skøder, konkursdekreter, selskabsspaltning, leasing

Medicin

 • patientjournaler, lægeattester og -erklæringer, skadeanmeldelser
 • undervisningsmateriale, faglitteratur, indlægssedler, markedsføringstilladelser

Teknik

 • manualer, produktdata
 • kogebøger og opskrifter

Handel

 • korrespondance, brochurer og salgsmateriale, forretningsbetingelser, forsikrings- og pensionsforhold, virksomhedsprofiler, ledelseserklæringer, hjemmesider, power-point præsentationer

Diverse

 • Artikler inden for fagområder som:
  botanik, geologi, zoologi, ornitologi, musik, økologi, anatomi, fysiologi
 • Undertekster